Platby

23.června 2020  |   Jídelna  |   Bc. Andrea Illešová  |   501x  |  

Informace o stravném a provozních nákladech uvnitř příspěvku.

Od 01.09.2020 změna způsobu hrazení stravného a provozních nákladů!

Od září přecházíme na nový systém v hrazení stravného a provozních nákladů. Platba bude probíhat následovně:

 • zákonný zástupce se rozhodne, jakým způsobem bude platbu hradit- bankovní převod, pokladnou
 • na začátku školního roku obdrží každý zákonný zástupce svůj vlastní variabilní symbol, který uvede u zadání příkazu k úhradě- příkaz k úhradě vystaví vedoucí stravování- tento bude obsahovat číslo bankovního spojení, variabilní symbol a částku
 • do každého 5. dne je nutné uhradit předepsanou částku na bankovní účet MŠ ( předškolní děti nehradí provozní náklady, proto jejich částka bude vždy nižší)
 • přeplatky se budou odečítat od další předepsané platby na následující měsíc
 • předpis stravného i provozních nákladů bude každý měsíc zveřejněn na nástěnce (šatna Motýlků, nástěnka v chodbě u Berušek)
 • vedoucí stravování vystaví každý měsíc potvrzení s podrobným rozpisem ( přeplatky, nedoplatky, zálohy)
 • platby budou hrazeny vždy na daný měsíc- příkaz k úhradě vám předá zaměstnanec MŠ vždy na začátku kalendářního měsíce (do 5. dne je nutné uhradit)

Číslo bankovního účtu: 2801859201/2010 (Fio banka)

variabilní symbol bude zákonnému zástupci přidělen vedoucí stravování či ředitelkou MŠ- je neměnný, platí po celou dobu docházky dítěte do MŠ.

 • 1. Výše úplaty za předškolní vzdělávání na jedno dítě stanovila ředitelka školy na částku 300,- Kč za jeden kalendářní měsíc.
 • 2. Výše úplaty za předškolní vzdělávání se sníží pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů. Takto stanovená úplata bude zveřejněna na přístupném místě v mateřské škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu MŠ.
 • 3. Osvobozen od úplaty je
 • a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
 • b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
 • c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
 • d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče , pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy

       O prominutí úplaty za předškolní vzdělávání musí zákonný zástupce požádat prostřednictvím formuláře ( vydává ředitelka MŠ)

Aktuality
Zveřejněno: 19.11.2021
Přerušení provozu MŠ


Zveřejněno: 24.10.2021
Uzavření MŠ 26. 10. 21

Vážení rodiče v úterý 26.10. bude naše Mš uzavřena z provozních důvodů . Odstávka pitné vody. Tento den měl být uskutečněn Strašidelný průvod okolo rybníku Rosputl. Vzhledem k této nenadálé překážce se celý strašidelný den přesouvá na středu 27.10. Připomínám , aby děti přišly ve středu ráno do třídy v kostýmu . Děkujeme za pochopení.

Zveřejněno: 5.9.2021
Bezpečnostní pravidla

Informace k provozu MŠ Duchcov, Osecká ul. 1314/106 ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19

 

Ø  Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy MŠ a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem dýchacích cest( netýká se dětí, pedagogických pracovnic a osob, které se prokáží potvrzením od lékaře, které dokazuje zrušení této povinnosti ze zdravotních důvodů

Ø  Každá osoba , která vstoupí do objektu MŠ je POVINNA si vydezinfikovat ruce dezinfekčním prostředkem s virucidní aktivitou, která je umístěna u vchodových dveří( netýká se dětí!)

Ø  Zákonný zástupce (dále jen ZZ) aktualizuje v den nástupu do MŠ telefonické kontakty

Ø  Onemocnění dítěte ohlašuje ZZ prostřednictvím sms či hovoru jako při běžném režimu

Ø  Důležité informace sleduje ZZ na interní skupině Předškolák na FB nebo na hlavní nástěnce v budově MŠ

Ø  Pedagogické pracovnice sledují zdravotní stav dětí, a v případě zjištění příznaků onemocnění, neprodleně oznámí ředitelce MŠ a kontaktují ZZ

Ø  ZZ se v MŠ zbytečně nezdržují, omezí pobyt v MŠ na dobu nezbytně nutnou

Ø  Děti nepoužívají dezinfekční prostředky, pouze si ruce omývají 20-30 sekund antibakteriálním mýdlem

Ø  Dítě s příznaky onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma, únava, bolest hlavy, nevolnost, střevní potíže…) bude izolováno od ostatních dětí a s určenou dospělou osobou vyčká do příchodu ZZ, který byl telefonicky okamžitě informován a požádán o vyzvednutí dítěte

Ø  V případě, že trpí dítě chronickým onemocněním-alergie atd., je ZZ povinen toto doložit zprávou od lékaře – zpráva alergologa specialisty

Zveřejněno: 23.6.2020
Spuštění nových stránek

Dnes jsme pro vás spustili nové internetové stránky školky.

Zveřejněno: 10.5.2020
Provozním podmínky chodu MŠ
Pokyny a informace k provozním podmínkám chodu MŠ od 11.05.2020.
pokyn_covid- rodice.docx
Velikost: 17kb

Zobrazit vše

Kalendář akcí

Dnes je 30. listopadu 2021
a svátek má Ondřej.

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Pokračováním s tím souhlasíte.